HERO přináší unikátní spojení služeb strategického managementu firem pod jednou střechou a jedním kontaktem. 

HEADIM a ROWAN LEGAL mají dlouholeté zkušenosti se změnovými, krizovými a růstovými projekty. Věří, že klíčem ke každému úspěšnému projektu je kvalitní strategie a její ještě lepší exekutiva. Proto se rozhodli spojit své síly a zkušenosti v projektu HERO, který má ambici pomoci všem firmám, které hledají jistotu správných rozhodnutí a jejich realizace v tomto a budoucím neklidném období, kdy každé chybné rozhodnutí negativně ovlivní další firemní prosperitu.

Spojení HEADIM a ROWAN LEGAL je tak pro klienta ve fázi řešení výjimečné situace významnou přidanou hodnotou.

Dělejte správná rozhodnutí v bouřlivých dobách změn, krizí nebo růstu. HERO Vás nasměruje ke správným rozhodnutím a bude s Vámi při jejich realizaci.

Partneři projektu

Logo Headim Logo Rowan Legal